Samen wérken of Sámenwerken?

We hebben een fantastisch idee!

Dit is een gat in de markt!

We gaan dit samen doen!

We hebben een sterk en professioneel team!

Een samenwerking ontstaat vaak na een goed idee, te verwachten succes en het goed kunnen opschieten met elkaar.Samenwerking kan ook een middel zijn om een (organisatie)doelstelling te bereiken en de samenstelling van het team is dan niet altijd zelf gekozen.

Hoe kan het dat er toch vaak gedoe ontstaat tussen de teamleden of samenwerkingspartners?

Samenwerkingsproblemen, zo ondervonden we, treden vaak op wanneer er in de voorbereiding een aantal belangrijke aspecten worden vergeten of onvoldoende aandacht hebben gekregen.

Dit zijn wij!

Wij van Elyzz, Diny, Noortje en Yvonne kennen elkaar inmiddels een aantal jaren. We vonden elkaar in onze passie voor het begeleiden van mensen in conflictsituaties en deelden (en delen) onze visie op de manier waarop we naar mensen en conflicten kijken: wie is deze mens en wat maakt dat hij / zij deze situatie als vervelend of conflictueus ervaart? Welke drijfveren spelen een rol? Waar zit de onmacht, de kwetsing, het verdriet, de boosheid?

We herkenden de situatie dat mediation of teamcoaching vaak pas wordt ingezet als een vervelende situatie al langer duurt en de standpunten en meningen zich behoorlijk hebben verhard. De weg naar een oplossing duurt dan langer, mensen zijn immers als ze boos zijn niet erg genegen om de ander te begrijpen en tegemoet te komen. Ze staan als het ware in de vechtmodus.

Samenwerkingsproblemen, zo ondervonden we, treden vaak op wanneer er in de voorbereiding een aantal belangrijke aspecten worden vergeten of onvoldoende aandacht hebben gekregen.

Hoe mooi zou het zijn, vroegen we ons af, om al in een vroeger stadium te zoeken naar een solide samenwerkingsmodus, dus voordat er gedoe ontstaat?

Onze samenwerking

In de loop van 2018 ontstond het idee om onze ervaring en krachten te bundelen met het doel startende of stagnerende samenwerkingsverbanden hierin te ondersteunen.

Onze eigen samenwerking zijn we gestart met een uitgebreide kennismaking met elkaar die veel meer de diepte in ging. We maakten gebruik van een op ons doel toegespitste vragenlijst *) waar veel thema’s m.b.t. samenwerking en ieders eigenheid daarin aan de orde kwamen. Thema’s als specifieke kwaliteiten, persoonlijke valkuilen, rollen, ambities, motieven bespraken we uitgebreid met elkaar om zo een beeld te krijgen waarin we elkaar zouden kunnen versterken dan wel afremmen en kunnen motiveren en stimuleren.

Een uitgebreide brainstorm over doelen, bedrijfsvorm, rolverdeling, financiën, etc. volgde, waarna we een bedrijfsplan maakten met te zetten stappen.

We kennen elkaars kracht!

In de periode daarna hebben we ervaren hoe deze start ons heeft geholpen om tot een passende taakverdeling te komen, elkaar te ondersteunen en waar nodig aan te spreken of bij te sturen. Diny is bijvoorbeeld onze wijze dame met heel wat twinkelende ideeën. Zij ziet als eerste van ons de risico’s. Yvon staat haar mannetje en verrast ons met haar verfrissende ideeën waardoor we weer op een ander spoor komen. Noortje is de jonge hond, die meteen overal in wil duiken, de creatieve doener.

Met veel plezier bouwen we Elyzz samen uit, stap voor stap en met veel betrokkenheid op elkaar, onze ambities en gedeelde visie.

*) Met behulp van het gesprek over de antwoorden die ieder gaf, is een sterke relatie opgebouwd, gebaseerd op een gedeelde visie, missie en waarden. Waar een dichtgetimmerd juridisch contract voor samenwerking vaak dient als bescherming tegen doemscenario’s en het afdekken van risico’s vormt deze methode een solide bedding voor de (toekomstige) samenwerking. We discussieerden op een simpele manier over waar gaat het werkelijk om en wat is ons gezamenlijke ideaalbeeld, hoe vertalen we onze normen en waarden in onze verwachtingen en afspraken.

Contact

Ben jij nieuwsgierig hoe jij een goede basis kunt leggen onder je samenwerking? Laat het ons weten! Wij weten hoe het is om conflicten te voorkomen en samenwerking te starten! Mails ons op contact@elyzz.nl

Schoolbord met tekst brainstorm Elyzz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *